Tullfritt: (+46) 413 403 400

NYTT Knivtestare

Slöa knivar kräver mer kraft att använda vilket resulterar i felskär, skador, dåligt produktutbyte, långsammare produktion och lägre vinst. PRIMEdge knivtestare är ett användarvänligt system designat för att göra en exakt och tillförlitlig mätning av skärpan på kniveggen. Med hjälp av resultaten från knivtestaren kan lämpliga träningsmetoder göras i ert sliprum och i er produktionslinje.

Den snabba knivmonteringen på PRIMEdge knivtestare säkerställer snabba och enkla byten vilket minimerarfelaktig placering av kniven. Testmediet är enhetligt och påverkas inte av tomrum, vilket säkerställer en exakt avläsning av hela eggen från handtag till spets.

  • En vass egg = Ökad produktivitet, avkastning och säkerhet
  • Ger en korrekt, objektiv och pålitlig kontroll av er slipning.
  • Kan utvärdera ett brett utbud av bladtyper, från handknivar till maskinknivar
  • Enkelt monteringssystem: inga justeringar krävs med avseende på olika handtag och ingen bladinriktning krävs.
  • Garanterar exakt resultat som inte påverkas av knivspetsens inverkan på testmediet.
  • Visuella grafiska testresultat ger en färgad profil för att fastställa de problematiska punkterna på kniveggen genom en snabb överblick

Resultaten inkluderar:

  • Vasshetsbetyg längs hela eggen
  • Geometrisk profil av bladet
  • Sammanställd poäng jämförbar med industristandarder

Ingen dator eller mjukvarulicens krävs

NYTT Knivtestare

PRIMEdge knivtestare är industriellt byggd av plåt och högkvalitativa komponenter. Operatörer har tillgång till en kontrollpanel med touchskärm i färg där de kan granska tester, ändra inställningar och få annan information.
 
Test Media Infästning
Testmediafästet nås via sidodörren och är speciellt designad för PRIMEdge-testmedia. Varje test kommer att kräva ett nytt testmedium.
 
Knivfästet
Knivfästet sitter lättillgängligt då främre dörren är öppen. Fästet styrs av ett vred och kan i stort sett hålla alla former, storlekar eller typer av knivhandtag.

Display
Kontrollpanelen är ett användargränssnitt med pekskärm. Flera grafvyer av testresultat finns tillgängliga. Det finns två typer av grafer: Vasshetsgraf och Profilgraf. Varje test är kopplat till en QR-kod som medföljer på testmediet och kan överföras genom en nyckel eller ett externt system på kundens begäran.

El
Maskinen levereras med kabel som redan är ansluten inuti elskåpet. Det är upp till installatören att ansluta en kontakt som överensstämmer med lämpliga standarder i det land där utrustningen används och som har en kapacitet på minst 20A.

Amerikansk modell — Konfigurerad för 1-fas 110 V 60 Hz
Europeisk modell — Konfigurerad för 1-fas 220 V 50 Hz
 
Arbetsplats
Arbetsområdet är det utrymme som krävs för installation av maskinen och dess tillbehör, säker hantering av nödvändig utrustning och att operatörer ska ha tillgång till maskindelar och komponenter för underhåll, rengöring eller andra operationer.