Tullfritt: (+46) 413 403 400

K-Serien Tvätt/Desinficeringssystem

K-serien, som representerar ett nytt koncept av sanitetsnivå baserat på kinetiken för termisk inaktivering av patogener som optimerar de tid- och temperaturkrav som behövs för att helt rena alla ytor, externa och interna. Denna sanitetsprocess är baserad på etablerade normer för termisk inaktivering av patogener och optimerar användningen och tillämpningen av termiska energier förutom att dokumentera processen.

K-Serien
  • Tvättsteget, knivkorgarna roterar vilket gör att vattentrycket träffar med en svepande effekt så att all smuts avlägsnas.
  • Desinfektionssteget åstadkommes med värmeöverföring med en lågtrycksduscheffekt.
  • Färskvatten från sköljningsfasen återvinns för användning i nästa tvättcykel.
  • Idealisk för rengöring och desinficering av knivar, stålhandskar, skärpstål och andra föremål.
  K2 K5 KP7 K10
Kapacitet 24 korgar* 48 korgar* 48 korgar* 48 korgar*
Dimensions mm 1510 x 1890
x 2620
1520 x 1975
x 2990
2045 x 1590
x 2045
4915 x 2535
x 2595
Installation Golv nivå Golv nivå Grop -800 mm Grop -1000 mm

 

Kompletta systemtillbehör tillgängliga, inklusive ställ, knivkorgar, brickor, last- och lossningsvagnar.